Strategia ja arvot

Yhtiön hyväksytyn strategian mukaisesti keskeisiä painopistealueita ovat: resurssiviisaus, asumisen laatu sekä hyvä ja onnistunut palvelukokemus. Resurssiviisaudella tarkoitetaan yhtiön olemassa olevaa resurssia eli kiinteistöjä, henkilöstöä, koneita ja laitteita sekä taloudellisia voimavaroja.
Asumisen laatu koostuu tuotteen ja tekemisen laadusta. Hyvä ja onnistunut palvelukokemus muodostuu asiakaspalveluprosessien toimivuudesta ja onnistuneista markkinointitoimenpiteistä.

X