Yhtiön arvot

Mikalo Oy noudattaa seuraavia arvoja:

Avoimuus
Yhtiön tavoitteena on yhteistyön parantaminenja luottamuksen lisääminen viranomaisten, asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Turvallisuus
Yhtiön omistamat ja rakennuttamat talot ovat turvallisiaja niiden kiinteistöhuolto on laadukasta.

Asukaslähtöisyys
Yhtiön omistamissa vuokrataloissa on luotu edellytyksettoimivalle asukasdemokratiajärjestelmälle.

Taloudellisuus ja laatu
Yhtiön asunnot ovat kustannuksiltaan kohtuullisiaja laadukkaita ja ne pidetään koko elinkaarensa ajan hyvässä kunnossa.

Lait ja asetukset
Yhtiö toimii lakien ja asetusten mukaisesti.

X