Asunnon hakeminen

Jos olet kiinnostunut kohtuuhintaisista vuokra-asunnoistamme, voi hakea niitä helpoiten täyttämällä sähköisen asuntohakemuksen. Kaikki vapautuvat asunnot vuokraamme meille jätettyjen hakemusten perusteella tulo-, varallisuus- ja kiireellisyysperusteiden mukaisesti.

Emme käsittele puutteellisia hakemuksia. Täytäthän hakemuksen siis huolellisesti ja mahdollisimman kattavasti. Jokainen hakemuksessa kysytty kohta ovat tärkeitä asukasvalintoja tehdessä. Erityisen tärkeä on ilmoittaa asunnon tarve ja syyt. Voit tarvittaessa kertoa tilanteestasi tarkemmin tekstikentässä ’Muut syyt’.

Asukasvalinnat valtion tuella rakennettuihin vuokra-asuntoihin tehdään aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (ns. uusi korkotukilaki) sekä asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Voit tutustua valintakriteereihin tarkemmin ARAn sivuilla www.ara.fi/asukasvalinta.

Kun saat asuntotarjouksen, muistathan ilmoittaa päätöksestä asuntoa tarjoavalle asukassihteerille. Näin saadaan asuntoasiasi mahdollisimman nopeasti käsiteltyä.

Ilmoitathan myös sen, mikäli et tarvitse enää asuntoa, niin voidaan tarjota varalla olijalle.

Hakulomakkeen pdf-version voit myöt ladata tästä. Tai voit hakea tai tilata sen toimistostamme.

Asuntohakemus on voimassa 3 kk. Mikäli hakemuksen voimassaolon aikana ei ole sopivaa asuntoa löytynyt, voitte uudistaa hakemuksenne sähköpostilla tai soittamalla asukassihteereille.

HUOM. Teidän ei tarvitse tehdä uutta hakemusta, jos olosuhteissanne ei ole tapahtunut muutosta. Täytättehän hakemuksen huolellisesti, emme käsittele puutteellisia hakemuksia.

Opiskelijat

Opiskelijat ja kotoa muuttavien nuorten asuntojen hakijat: 1h-2h+kk kokoisten opiskelija- ja nuorten asuntojen haku on keskitetty Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:lle (MOAS).

HUOM! Huomioittehan, että hakiessanne Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:lle (MOAS) sekä Mikalo Oy:lle jää viimeisin hakemus voimaan. Esimerkiksi jos teette ensin hakemuksen  Moasille ja sen jälkeen Mikalolle, jää Mikalon hakemus voimaan.

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettuun palveluasumiseen hakeminen tapahtuu ottamalla yhteyttä palveluneuvoon arkisin klo 8-16.00 välisenä aikana 015 211557.

X