Pelastussuunnitelmat

Mikalo Oy on tehnyt kaikille kiinteistöille poikkeusoloja ja hätätilanteita varten pelastussuunnitelmat.

Kriisi- ja poikkeustilanteita varten on viranomaisilla organisaatio ja toimintasuunnitelmat, joihin kiinteistöjen omat lakisääteiset pelastussuunnitelmat nivoutuvat.

Säteily- ja kaasu-, yms. onnettomuuksia varten kiinteistöissä on väestönsuojat tai vaihtoehtoisesti rakennettuna yleiset kalliosuojat kuten Naisvuoren väestönsuoja.

Väestönsuojat tulee olla tarvittaessa otettavissa 72 tunnin kuluessa väestönsuojakäyttöön purkamalla niissä olevat varastorakennelmat.

Talojen pelastussuunnitelmiin sisältyvät seuraavat toimintaohjeet asukkaille: Porraskäytävien tai pientaloissa talon ilmoitustauluille on kiinnitetty kodinturvallisuustiedote. Tiedote on suositeltavaa tulostaa myös oman kodin ilmoitustaululle tai kiinnittää muualle näkyvään paikkaan.

Parhaiten pystyt toimimaan ennalta arvaamattomassa hätätilanteessa omaksumalla turvallisuusohjeet ennalta! Hätätilanteessa ei välttämättä ole aikaa kaivaa kirjallisia ohjeita esille. Avaa ja tulosta sivun oikeassa laidassa olevat pdf-tiedostot.

Talon suojeluhenkilöstö
Asukaskokouksessa tai asukastoimikunnan kokouksessa on asukkaiden keskuudesta valittu taloille turvallisuuspäällikkö ja hänelle varahenkilö. Kaikilla taloilla ei kuitenkaan ole vielä suojeluhenkilöitä.

Jos olet kiinnostunut ko. tehtävistä, ota yhteys asukastoimikuntaasi puheenjohtajaan tai isännöitsijään.

Lisätietoja varautumisesta ja väestösuojelusta:
https://www.spek.fi/

X