Tietosuojalauseke

Mikalo Oy:n harjoittama asuntovuokraustoiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen tai asiakkaan antamaan suostumukseen. Henkilötietoja käytetään esimerkiksi asiakassuhteen hoitoon, asiakastyytyväisyys- ja muihin kyselyihin sekä asiakasviestintään, asuntojen kunnossapitotehtäviin sekä asuntojen markkinointiin. Mikalo kiinnittää erityistä huomiota asiakkaan yksityisyyden ja henkilötietojen suojaukseen, ja noudattaa hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Henkilötietoja kerätään pääasiassa asiakkaalta itseltään. Lisäksi henkilötietoja kerätään mm. Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä sekä Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. Kerättyjä tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle, pois lukien asunnon omistajan vaihtumista koskevat tilanteet ja toiminnan luonteen mukaiset yhteistyötahot. Mikalo voi siirtää tarvittaessa määrin asiakasrekisterin tietoja sille palveluja tuottavalle yhteistyökumppanille. Tällöin kyseinen taho käsittelee henkilötietoja Mikalon lukuun ja on sopimuksessa sitoutunut muun muassa salassapitoon.

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse, vaan sen on oltava kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu. Tietopyynnön voi tehdä toimistollamme. Tarkastamme pyynnön tekijän henkilöllisyyden. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava nimi, osoite ja henkilötunnus sekä halutaanko tarkastaa johonkin tiettyyn asiaan liittyviä tietoja, kaikki tiedot vai tiedot tietyltä ajanjaksolta.

Asiakkaalla on oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva itseään koskeva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, vanhentunut, puutteellinen tai tarpeeton tieto.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat alla olevasta asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan rekisterin (asiakasrekisteri) rekisteriselosteesta.

X