Vuokravalvonta

Vuokravalvojat

Helena Virtanen 015 321 3534
Henna Anttonen 015 321 3547


Vuokranmaksu
Vuokranmaksun eräpäivä on joka kuukauden 5. päivä. Vuokranmaksussa tulee aina käyttää viitenumeroa, jotta maksusuoritus kohdistuu oikealle huoneistolle.

Maksamattomat laskut
Mikäli poismuuttanut asukas on jättänyt maksamatta remontti-, siivous- tai muita laskuja ja yhdestä maksumuistutuksesta huolimatta laskua ei ole maksettu, siirretään saatava Intrum Justitia Oy:n perintään.

Perintä
Mikalo Oy noudattaa vuokrien perinnässä hyvää perintätapaa. Mikäli yhden kuukauden vuokra on maksamatta, aloitetaan perintätoimet. Hyvä perintä on kaikkien asukkaiden etu, koska vuokrarästit voivat jäädä hoitamattomina toisten asukkaiden maksettaviksi. Mikäli joudumme hakemaan Käräjäoikeudelta häätötuomion, joutuu asukas maksamaan myös oikeudenkäyntikulut, viivästyskorot sekä muut häädöstä aiheutuneet kulut. Lisäksi luottotietoihin tulee maksuhäiriömerkintä.

Asumistuki
Asumistukea voi hakea Kansaneläkelaitokselta. Kelan sivuilta löytyy laskuri, jolla voi arvioida onko oikeutettu asumistukeen. Samalla voi täyttää asumistukihakemuksen. Asumistuki maksetaan vuokranantajan tilille ja asukas maksaa vain vuokran ja asumistuen erotuksen Mikalo Oy:n tilille.

Mikäli asukas on tehnyt pankin kanssa vuokranmaksusta suoramaksusopimuksen, silloin asumistuki on haettava maksettavaksi asukkaan tilille.
Tarvittaessa ottakaa yhteyttä vuokravalvojaan.

Vuokranmaksu kannattaa hoitaa ajallaan ja maksuvaikeuksissa ottaa välittömästi yhteys Mikalo Oy:n vuokravalvontaan.

X