Perustiedot

Mikalo Oy on osakeyhtiö ja noudattaa osakeyhtiölakia. Yhtiö on perustettu 1972 nimellä Mikkelin Vuokratalot Oy. Perustajina olivat teollisuusneuvos Osmo J. Korhonen, sähköteknikko Simo Lehtonen ja Mikkelin kaupunki. Osakepääomaa on 274 650, 88 euroa. Mikkelin kaupunki on ostanut koko osakekannan itselleen ja on tällä hetkellä yhtiön ainoa omistaja.

Mikalo Oy on osakeyhtiö, jonka omistaa Mikkelin kaupunki
Työntekijät ovat työsuhteessa Mikalo Oy:öön
Kiinteistöt ovat pääosin aravarahoituksella rakennettuja
Asuntoja on 3063
Asukkaita on n. 5000, eli noin 10 % uuden Mikkelin väestöstä
Rakennuksia on 314 jakautuen 120:een kustannuspaikkaan
Yhtiön toiminta rahoitetaan vuokratuloilla ja käyttökorvausmaksuilla

X