Tärkeä tiedote: Palovaroittimet

Kuva sisäministeriö

Vastuu asunnon palovaroittimien hankinnasta ja kunnossapitovelvollisuudesta siirtyy asukkaalta rakennuksen omistajalle 1.1.2026 alkaen. Rakennuksen omistaja vastaa jatkossa, että kussakin asunnossa on riittävä määrä palovaroittimia. Asukkaan velvollisuutena on jatkossa ilmoittaa viipymättä rakennuksen omistajalle havaitsemistaan palovaroittimen vioista kuten pariston loppumisesta tai jos asukas muuten huomaa, ettei palovaroitin toimi. Palovaroittimen toiminnan säännöllinen testaaminen kuuluu asukkaalle. Nyt asennettavissa palovaroittimissa on 10 vuoden paristo.

Olemme aloittaneet palovaroittimien asennukset. Ilmoitamme tulostamme aina etukäteen tiedotteilla.

Mikäli asunnoissa ei olla kotona, tulemme käyttämään yleisavainta. Mahdollisista kotona yksin olevista lemmikkieläimistä pyydämme ilmoittamaan etukäteen kiinteistöhuoltoon.

Terveisin

MIKALO OY

Lisätietoa uudistuneesta pelastuslaista sisäministeriön sivuilta: https://intermin.fi/pelastustoimi/onnettomuuksien-ehkaisy/paloturvallisuuslaitteet/vastuu-palovaroittimista

X