Mikalon uusi vuokratalokohde siilokortteliin

Uuden vuokratalokohteemme rakentaminen käynnistyy ensi maanantaina 6.5.2024 osoitteessa Mannerheimintie 10a, Mikkeli. Hanketta on suunniteltu useampi vuosi yhteystyössä Mikkelin kaupungin ja Eloisan kanssa.

Tuleva kiinteistö käsittää yhteensä 119 asuntoa sekä yhteistiloja kuten kuntosalin ja ruokailutilan. Kiinteistöön tulevat Mikalon 60 yhteisöllisen asumisen vuokra-asuntoa ovat kooltaan 31-45 m2 kokoisia yksiöitä ja kaksioita. Kaikki asunnot ovat esteettömiä ja on varustettu mm. jäähdytyksellä. Rakennuksen huoneistoala on yhteensä 5400m2. Mikalo on ostanut tontin Mikkelin kaupungilta.

Kiinteistöön tulee myös Eloisan 59 ympärivuorokautisen- ja yhteisöllisen asumisen asuntoa, joista Mikalo on Eloisan kanssa solmineet vuokrasopimuksen. Mikalon ja Eloisan tarjoamat asunnot ovat toisistaan erillisiä ja sijaitsevat eri kerroksissa, mutta yhteistiloja on suunniteltu ja ne on tarkoitettu koko rakennuksen käytettäviksi.

Projektin kokonaisbudjetti on n. 20 miljoonaa euroa, ja siihen on saatu ARAn erityisryhmien investointiavustusta n. 4,5 miljoonaa euroa.

– Projekti on ollut erittäin mielenkiintoinen jo suunnitteluvaiheesta lähtien, vaikka rakennuspaikka on poikkeuksellisen haastava tontin koon ja jo rakennetun ympäristön takia. Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on sujunut hyvin ja keskustelu on ollut avointa. Haluan jo tässä vaiheessa kiittää yhteistyökumppaneita sekä rakennuspaikan naapurustoa hankkeen sujuvasta etenemisestä ja ymmärryksestä rakentamisesta aiheutuviin haittoihin, kertoo Mikalon väliaikainen toimitusjohtaja Tommi Kuvaja.

Rakentaminen käynnistyy 6. toukokuuta 2024, ja tavoitteena on, että kiinteistö on muuttovalmis 1. tammikuuta 2026. Hakuaika Mikalon vuokra-asuntoihin on kesällä 2025, ja asukasvalinnat tehdään syksyllä 2025. Asunnot ovat ensisijaisesti kohdennettu yli 55-vuotiaille. Asukasvalinnassa noudatetaan korkotukilain säännöksiä sekä investointiavustuslain mukaisia asuntojen käyttöä koskevia rajoituksia siten, että etusijalle asetetaan kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat.

Mikalo Oy on allekirjoittanut urakkasopimukset tulevan rakennuskohteen urakoitsijoiden kanssa. Pääurakoitsijana toimii Rakennusliike Soimu Oy. LVIJ-urakoitsijana toimii PUCO Group Oy, sähköurakoitsijana Mikkelin Sähköasennus Oy, automaatiourakoitsijana Suomen Talotekniikka Oy, sprinklausurakoitsijana Lakeuden Sprinkleri Oy.

Projektille on avattu oma nettisivu, jonne on tarkoitus päivittää tietoa tulevista vuokra-asunnoista sekä rakentamisen etenemisestä, kunhan projekti etenee. Sivu löytyy osoitteesta: https://mikalo.fi/asunnon-hakijalle/mannerheimintie-10/

X