Asukastoimikuntalaiset kävivät valtakunnallisilla vuokralaispäivillä

Valtakunnalliset VUOKRALAISPÄIVÄT M/S GABRIELLALLA 26.9.-28.9.2022

Lyhyt yhteenveto kahden päivän luennoista, joihin meillä Mikkelistä asti oli mielenkiintoa. Tosin oli niitäkin luentoja, jotka meitä eivät järin paljon koskettaneet, mutta mielenkiintoisia olivat nekin. Tulojärjestelyjen jälkeen alkoi virallinen ohjelma ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalon videotervehdyksellä.

Seuraavaksi päästiin käsiksi mielenkiintoiseen aiheeseen: Mitä tietoja saa vuokranantaja kerätä ja millä perusteella tietoja saa luovuttaa eteenpäin?

  • Tietosuojalainsäädäntö on pohjana henkilötietoja kerättäessä. Tiedot ovat aina nimenomaista tarkoitusta varten ja niitä on vain tarpeellinen määrä. Päivitys on muistettava.
  • Vuokranantajan on kysyttävä lupa ja saatava suostumus henkilötietojen käsittelyyn (esim. asiakas- ja vuokrasuhteen hoitamiseksi suoramarkkinointiin). Asukkaalla on oikeus tutustua kaikkiin tietoihin.
  • Asukaskuntien yhteydenpidossa ei henkilötietoja saa välittää sosiaalisen kanavan kautta.
  • Nykyisin saa asukkaiden nimitaulu olla porraskäytävässä jo pelastustoiminnankin helpottamiseksi. – Sauna- ja pyykkitupavarauslistassa suositellaan merkintää ”varattu” tai huoneiston numero.
  • llman suostumusta on kiellettyä käsittely, jossa ilmenee rotu, etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen vakaumus ja ammattiliiton jäsenyys.

Kokoustekniikka osana asukastoimintaa on yleensä esillä valtakunnallisissa tapauksissa. Etelä-Suomessa toiminnassa mukana on huomattava määrä asukkaita, jolloin kokoustekniikan tunteminen pilkulleen on hyväksi. Kokouksella on aina koollekutsuja, joka valmistelee kokouksen ja toimittaa kokouskutsut. Esityslistan on oltava monipuolinen ja tarkka. – Äänestykset toimivat myös etäkokouksessa.


Kuinka asuntojen viihtyvyys remontit hoidetaan sujuvasti vuokralaisten asuessa asunnoissa oli mielenkiintoinen aihe. Tänä päivänä se onnistuu, oli lopputulos. Asukkaat myös itse voivat tuoda erilaisia korjausideoita.

Tämän vuoden asukastoimintaa esitteli VAV (Vantaalta). Heillä painotetaan asumisen kustannustehokkuuteen ja laatuun. Vavilla on laajaa toimintaa, onhan se kooltaankin iso, mutta eräs asia pisti silmään. Ehkä jotakin Mikaloonkin: Asukaskokouksissa on isännöitsijä mukana tukihenkilönä!

Päivillä oli muitakin mielenkiintoisia aiheita! Erityisesti on asiallista esittää erilaisia kierrätystapoja ja -ideoita. Samoin jätteiden keräys tulisi useamminkin ottaa esille.

Turha mainitakaan, että vuokralaispäivien osanottajille oli erinomaiset ruuat ja ohjelmat. Uusia tuttavuuksia saivat kaikki. Kun vielä sääkin oli upea, saattoi laivan kannella ihailla saaristolaismaisemaa.
Muutaman tunnin Tukholmassa pysähtymisen aikana mikkeliläiset tutustuivat vanhaan kaupunkiin aina kuniinkaanlinnalle asti.

Ja matkassahan olimme me: Jukka, Eila ja Pirkko.

X