Vuokravalvonta

Vuokranvalvojat

  • Päivi Himanen 015 321 3533
  • Helena Virtanen 015 321 3534

Vuokranmaksu
Vuokranmaksun eräpäivä on joka kuukauden 5. päivä.
Vuokranmaksussa tulee aina käyttää viitenumeroa jotta maksusuoritus
kohdistuu oikealle huoneistolle.

Maksamattomat laskut
Mikäli, pois muuttanut asukas on jättänyt maksamatta remontti-, siivous- tai muita laskuja ja yhdestä maksumuistutuksesta huolimatta laskua ei ole maksettu, siirretään saatava Intrum Justitia Oy:n perintää.

Perintä
Mikalo Oy noudattaa vuokrien perinnässä hyvää perintätapaa.
Mikäli yhden kuukauden vuokra on maksamatta, aloitetaan perintätoimet.
Hyvä perintä on kaikkien asukkaiden etu, koska vuokrarästit voivat
jäädä hoitamattomina toisten asukkaiden maksettaviksi.
Mikäli joudumme hakemaan Käräjäoikeudelta häätötuomion, joutuu
asukas maksamaan myös oikeudenkäyntikulut, viivästyskorot sekä muut
häädöstä aiheutuneet kulut. Lisäksi luottotietoihin tulee maksuhäiriömerkintä.

Asumistuki
Asumistukea voi hakea Kansaneläkelaitokselta. Kelan sivuilta löytyy
laskuri, jolla voi arvioida onko oikeutettu asumistukeen. Samalla voi
täyttää asumistukihakemuksen. Asumistuki maksetaan vuokranantajan
tilille ja asukas maksaa vain vuokran ja asumistuen erotuksen
Mikalo Oy:n tilille.

Vuokranmaksu kannattaa hoitaa ajallaan ja maksuvaikeuksissa
ottaa välittömästi yhteys Mikalo Oy:n vuokravalvontaan.
_____________________________________________________________

Alla olevasta valintalaatikosta voit valita katuosoitteen perusteella
kiinteistön, josta haluat lisää tietoa. Näkyviin tulee kiinteistön
huoltopuhelinnumero, isännöitsijän, vuokravalvojan ja
asukassihteerin yhteystiedot.
Valitse kohde kirjoittamalla hakukenttään kiinteistön katuosoite.

Valitse kohde

Hae osoitetta