Hallinto

Hallinto ja henkilökunta
Mikalo Oy on osakeyhtiö. Osakeyhtiössä omistajan etuja valvoo yhtiön hallitus. Hallitukseen kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä. Jäsenistä viisi on omistajan nimeämiä ja kaksi jäsentä valitaan yhtiön asukkaista vuokralaisneuvoston esityksestä.

Hallituksen määrittelemien rajojen puitteissa päivittäistä toimintaa johtaa toimitusjohtaja.

Kiinteistöpäällikkö vastaa isännöinnin, huollon ja siivouksen kokonaisuudesta.

Kiinteistöjen kunnosta ja asukkaiden viihtyisyydestä vastaavat isännöitsijät. Isännöitsijät myös vastaavat vastuukiinteistöjensä taloudesta ja käynnistävät korjaushankkeita sekä osallistuvat aktiivisesti yhtiön kehittämiseen.

Tekninen isännöitsijä ja LVI-työnjohtaja ovat yhtiön sisäistä teknistä osaamista ja avustavat ammattitaidollaan kiinteistöjen isännöitsijöitä, valvovat rakennushankkeita ja korjaustoimenpiteitä sekä osallistuvat aktiivisesti yhtiön kehittämiseen. Heillä on myös työnjohto-oikeus huolto- ja korjaushenkilöstöön.

Siivoustyönjohtajan alaisuudessa toimivat yhtiön omat siivoojat.

Talouspäällikkö vastaa yhtiön taloushallinnosta. Hänen alaisuudessaan ovat kirjanpitäjä, laskentasihteeri, palkanlaskija ja vuokravalvojat.

Asukasvalinnoista vastaa asukaspalvelupäällikkö hänen alaisuudessaan toimivat asukassihteerit.

X