Asukaskysely 2023

Mikalo Oy tekee asukkailleen vuosittain asukastyytyväisyyskyselyn. Kysely suoritetaan tänä vuonna 6.2. – 19.2.2023 välisenä aikana.

Kiitämme tässä myös aiempiin kyselyihin vastanneita. Saatuja vastauksia käytetään yhtiön operatiivisen toiminnan ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Mikalo Oy:n toimesta tehdään asukkaiden antamista vastauksista yhteenveto, jonka tuloksia verrataan edellisiin kyselyihin. Saatujen tulosten perusteella pyritään parantamaan yhtiön toimintaa erityisesti niissä kohdissa, joissa parannettavaa ilmenee, mutta myös säilyttämään vähintäänkin nykyinen taso.

VASTAAMINEN

Voitte vastata kyselyyn sähköisesti   http://vastaa.innolink.fi/asiakkaat/mikalo/  tai palauttamalla paperinen lomake toimistoomme tai postin kautta.

Kiinteistöjen asuntoihin on jaettu kyselylomake paperisena, palautuskuori (postimaksu maksettu), arvontalipuke sekä kirjekuori arvontalipuketta varten. Jotta vastaajan henkilöllisyys ei paljastuisi, asukastyytyväisyyskyselylomake sekä arvontalipuke palautetaan kummatkin erillisissä kuorissa.

ARVONTA

Arvomme kyselyyn vastanneiden kesken 10 kpl tuotekoreja.  Voitte osallistua arvontaan sähköisesti (lomake löytyy kyselylomakkeen viimeiseltä sivulta) tai palauttamalla/postittamalla arvontalipuke toimistoomme oheisessa arvontalipukkeen kirjekuoressa.

Jotta asukastyytyväisyyskysely johtaisi myös käytännön toimenpiteisiin, toivomme kaikkien kyselylomakkeen saaneiden vastaavan kyselyymme. Näin voitte omalta osaltanne osallistua yhtiön kehittämiseen. Vastaamisesta on pyritty tekemään mahdollisimman vaivatonta.

Postita tai palauta täytetty kyselylomake ja arvontalipuke viimeistään 20.2.2023.

Tutkimuksen toteutuksesta vastaa Innolink Research Oy.

Kehittämisterveisin,

Mikalo Oy
Tero Tuhkanen
palvelupäällikkö

X