Asukaskysely 2021

Mikalo Oy tekee asukkailleen vuosittaisen asukastyytyväisyyskyselyn 15.2.-7.3.2021.

Voitte vastata kyselyyn sähköisesti osoitteessa http://vastaa.innolink.fi/asiakkaat/mikalo/ tai palauttamalla koteihin jaettu lomake.

Saatuja vastauksia käytetään yhtiön operatiivisen toiminnan ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Asukkaiden antamista vastauksista tehdään yhteenveto, jonka tuloksia verrataan edellisiin kyselyihin. Tuloksista kerromme kesäkuussa jaettavassa asukaslehdessä. Saatujen tulosten perusteella pyritään parantamaan yhtiön toimintaa erityisesti niissä kohdissa, joissa parannettavaa ilmenee, mutta myös säilyttämään vähintäänkin nykyinen taso.

Jotta asukastyytyväisyyskysely johtaisi myös käytännön toimenpiteisiin, toivomme kaikkien kyselylomakkeen saaneiden vastaavan kyselyymme. Näin voitte omalta osaltanne osallistua yhtiön kehittämiseen. Vastaamisesta on pyritty tekemään mahdollisimman vaivatonta.

Arvomme kyselyyn vastanneiden kesken 10 kpl tuotekoreja. Voitte osallistua arvontaan sähköisesti tai palauttamalla/postittamalla arvontalipuke toimistoomme erillisessä arvontalipukkeen kirjekuoressa. Postita tai palauta täytetty kyselylomake ja arvontalipuke viimeistään 8.3.2021.

Arvontaan antamia yhteystietoja ei yhdistetä tutkimusvastauksiin. Tutkimusvastaukset käsitellään erillisinä, eikä niitä identifioida tuloksia raportoitaessa.

Tutkimuksen toteutuksesta vastaa Innolink Research Oy.

Kehittämisterveisin,

Hannele Vehmanen, asukaspalvelupäällikkö

X