Yhtiön arvot

Mikalo Oy noudattaa seuraavia arvoja:

Avoimuus

Yhtiön tavoitteena on yhteistyön parantaminenja luottamuksen
lisääminen viranomaisten, asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Turvallisuus

Yhtiön omistamat ja rakennuttamat talot ovat turvallisiaja niiden kiinteistöhuolto on laadukasta.

Asukaslähtöisyys

Yhtiön omistamissa vuokrataloissa on luotu edellytyksettoimivalle
asukasdemokratiajärjestelmälle.

Taloudellisuus ja laatu

Yhtiön asunnot ovat kustannuksiltaan kohtuullisiaja laadukkaita ja ne
pidetään koko elinkaarensa ajan hyvässä kunnossa.

Lait ja asetukset

Yhtiö toimii lakien ja asetusten mukaisesti.

.