Rakennuttaminen ja korjaus

Mikalo Oy:ssä toteutetaan kiinteistön elinkaariajattelua, jossa
kiinteistöjen käyttö ja kunto ovat koko ajan tarkastelussa.
Toimenpiteitä tehdään huollon osalta päivittäin ja isommat
korjaukset päätetään PTS:n puitteissa. Yhtiön taloudellinen
tilanne määrittelee korjausajankohdan.

Päivittäinen seuranta takaa, että yllätyksiä ei tule. Asukkaiden
oma toiminta on myös tärkeää, eli ilmoitetaan heti jos havaitaan
jotain korjattavaa. Tämä onkin toiminut Mikalon taloissa hienosti.
Toivomme asukkaiden aktiivisuuden jatkuvan yhtä hyvänä
jatkossakin.