Asunnon vaihto

Asukkaan elämäntilanne voi muuttua vuosien asumisen jälkeen.
Perhe kasvaa tai lapset muuttavat pois asunnosta.
Mikalo Oy tarjoaa mahdollisuuden vaihtaa asunto pienempään
tai suurempaan, mikäli:

1. vuokralainen on asunut viimeksi vuokraamassaan
huoneistossa vähintään vuoden

2. vuokralaista ei ole hakemuksen jättämistä edeltävän
vuoden aikana huomautettu eikä kirjallisesti varoitettu
järjestysmääräysten rikkomisesta

3. nykyistä asuntoa on hoidettu hyvin

4. vuokralaisella ei ole maksamattomia vuokria

5. vuokranantajalla ei ole vuokralaista kohtaan muita
taloudellisia vaatimuksia

Suunnitellessasi asunnon vaihtoa, ota yhteyttä asukassihteeriin.