Oppaat ja lehdet

Täältä löytyy asumiseen liittyviä ohjeita ja uusin Mikalo asukaslehti
flash-player esityksenä sekä vanhoja asukaslehden numeroita
PDF- tiedostoina. Opasta lukemalla selviää vastaus moneen mieltä
askarruttaneeseen kysymykseen ja tilanteeseen. Remontti Reiska,
eli Jorma Piisinen, antaa hyviä neuvoja asukkaille, kuinka omasta
ympäristöstä ja kodista huolehtimalla saa asumisestaan viihtyisämpää.